• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Energetsko svetovanje

Les je najstarejši naravni vir toplotne energije na zemlji. Spada med obnovljive vire energije in biomaso rastlinskega izvora.

Z namenom ozaveščanja prebivalcev o učinkoviti rabi energije (URE) in povečanja rabe obnovljivih virov (OVE), deluje v okviru mreže ENSVET, 51 svetovalnih pisarn, ki so locirane v vseh večjih slovenskih mestih.

V članku ugotavljamo kakšni so stroški ogrevanja v primeru uporabe različnih vrst goriv. Prikazan je primer ogrevanja družinske hiše, ogrevalne površine 150 m2, ki uporablja centralno sodobno peč na kurilno olje in porabi 1.500 litrov tega energenta.

Da pozimi ne bo težav z delovanjem kurilnih naprav, je potrebno marsikaj postoriti, preden jih damo v pogon.

Toplotne izgube v stanovanjski hiši neposredno vplivajo na višino finančnih sredstev, ki jih porabimo za vzdrževanje ugodne klime v hladnih zimskih mesecih.

Pri ogrevanju, umivanju, kuhanju in razsvetljavi lahko že z enostavnimi ukrepi zmanjšamo porabo energije za eno tretjino. Večino ukrepov lahko preprosto izvedemo in terjajo le nekaj trenutkov naše pozornosti.

Energetski svetovalci mreže ENSVET vas vabijo, da jih v novembru obiščete na sejmih Ambienti - DOM+ ter Narava in zdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

EKO sklad je tudi letos objavil že tradicionalni javni poziv za financiranje ukrepov s področja racionalne rabe energije, uporabe obnovljivih virov in varovanja okolja.

Energetsko svetovalna pisarna ENSVET, ki občanom nudi brezplačno svetovanje s področja učinkovite rabe energije in uporabe obnovljivih virov, se od sedaj nahaja v prostorih stare Lekarne na Kranjčevi 4 v Lendavi.

ENSVET je svetovalna dejavnost za občane s področja učinkovite rabe energije (URE) in uporabe obnovljivih virov (OVE).