Közlemény a Lendva Községnél ma lefolytatott házkutatásról

kedd, 30. Május 2017

Ma, 2017. május 30-án a rendőrség a Lendva Község gazdálkodásával kapcsolatos szabálytalanságok gyanúja miatt több házkutatást tartott. Ezeket a községi önkormányzat és a Vedi kft. könyvelőiroda helyiségeiben, valamint a Lendva Várja Önt Idegenforgalmi Szövetség működésének helyszínein végezték. Lendva község polgármesterének otthonában nem tartottak házkutatást.

A házkutatást a Muraszombati Kerületi Bíróság rendelte el. A határozatból kitűnik, hogy azt róják fel bűncselekményként, hogy mag. Anton Balažek Lendva Község polgármestereként 2014-ben és 2015-ben az adott évi idegenforgalomfejlesztés-ösztönzési programok alapján olyan szerződéseket kötött a Lendva Várja Önt Idegenforgalmi Szövetséggel, amelyek értelmében utóbbi községi támogatásokhoz jutott, mégpedig a két év során legalább 71.950,00 EUR értékben. Az ügyészség szerint előzetesen nyilvános pályázatot kellett volna kiírni, és nem elég, hogy a támogatást csupán a 2014-es, illetve 2015-ös idegenforgalomfejlesztés-ösztönzési program alapján ítélték oda.

A rendőrség a községi önkormányzatnál és a Lendva Várja Önt Idegenforgalmi Szövetségnél tartott házkutatások során az ezzel kapcsolatos dokumentációt kereste, azaz mindkét idegenforgalomfejlesztés-ösztönzési programot, a Lendva Várja Önt Idegenforgalmi Szövetség részéről való pénzfelhasználást bizonyító könyvelési iratokat, az e források felhasználásáról szóló jelentéseket és bizonylatokat, a Lendva Község Felügyelőbizottsága által a zárszámadás ellenőrzése során beszerzett dokumentációt, valamint a tárgykörrel összefüggő egyéb iratokat. A Vedi kft.-ben azért végeztek házkutatást, mert 2014 végéig e társaság vezette a Lendva Várja Önt Idegenforgalmi Szövetség elszámolásait, 2015-től ellenben már nem a Vedi kft. vezette az idegenforgalmi szövetség könyvelését. A házkutatást elrendelő határozatból kitűnik, hogy egyedül a polgármestert gyanúsítják, míg a Lendva Várja Önt Idegenforgalmi Szövetség, annak felelős személyei, a Vedi kft., illetve e társaság felelős személyei nem gyanúsítottak. A házkutatás végzése idején senkivel szemben nem rendeltek el őrizetbe vételt. A bírósági határozatokból nem tűnik ki egyéb szabálytalanságok gyanúja.

Lendva Község a keresett dokumentáció áttekintésében és átadásánál konstruktívan együttműködött a rendőrökkel, hiszen az esetleges bizonytalanságok mielőbbi tisztázása a célja. Az eljárásban mag. Anton Balažek polgármester is tevékenyen részt vett.

Ami pedig magát a gyanúsítás tartalmát illeti, Lendva Község kifejti, hogy minden évben, így 2014-ben és 2015-ben is kidolgozta idegenforgalomfejlesztés-ösztönzési programját. A programban meghatározta a folyó évi finanszírozást. A programmal a Gazdasági, Mezőgazdasági és Idegenforgalmi Bizottság egyetértett, 2014-ben pedig a községi tanácsnak is bemutatták azt.

A program a következőkre terjedt ki:

  • a Lendva Várja Önt Idegenforgalmi Szövetség működésének társfinanszírozása,
  • a Lendva község területén működő idegenforgalmi egyesületek és az idegenforgalmi kínálatot erősítő egyesületek programjainak társfinanszírozása,
  • a Lendvai Turizmus kft. működésének társfinanszírozása, valamint
  • az idegenforgalmi termékek kifejlesztésének és a hagyományos idegenforgalmi-promóciós rendezvények társfinanszírozása.

A 2014. évi programban előirányzott támogatások összege 140.000 EUR, a 2015. éviben előirányzottaké pedig 121.000 EUR volt. Ebből a Lendva Várja Önt Idegenforgalmi Szövetség működésének társfinanszírozására elkülönített összeg 2014-ben 25.000 EUR-t, míg 2015-ben 75.000,00 EUR-t tett ki. Lendva Község egyúttal a programokban a Lendva Várja Önt Idegenforgalmi Szövetség működését közérdekűnek minősítette.

A kivitelezők az idegenforgalomfejlesztés-ösztönzési programmal összhangban ezt követően bejelentették projektjeiket, illetve ajánlataikat.

Maga a Lendva Várja Önt Idegenforgalmi Szövetség (amelyre a házkutatást elrendelő határozat szintén kiterjed) 2014-ben a tagság megszilárdítását és bővítését célzó tevékenységekre, a vidéki turizmus fejlesztésének ösztönzésére, az idegenforgalmi szövetség alapszabályzatának módosítására és újjászervezésére, konferenciákon és tanácskozásokon való részvételre, a hasonló szervezetekkel való együttműködésre vonatkozó és más projekteket jelentett be. A támogatások felhasználásáról a Lendva Várja Önt Idegenforgalmi Szövetség a szabályoknak megfelelően írásos jelentést is benyújtott. Lendva Község gondosan megvizsgálta a jelentést, és nem állapított meg szabálytalanságokat.

2015-ben a Lendva Várja Önt Idegenforgalmi Szövetség még gazdagabb programot dolgozott ki, a következő tartalommal: az idegenforgalmi szövetség tevékenységeinek és feladatainak koordinálása, hálózatépítés, együttműködés a hasonló szervezetekkel, illetve a közintézetekkel, az idegenforgalmi rendezvényekhez kötődő tevékenységek, szakmai kirándulások, közös promóciós anyagok kidolgozása, az idegenforgalmi szövetség működésének szakmai, szervezeti és informatikai támogatása, az idegenforgalmi termékek megtervezése 2016-ra és kifejlesztésük irányítása, az idegenforgalmi termékek népszerűsítése stb. Kiemelendő, hogy 2015-ben ráadásul Lendva Község az előirányzottól elmaradó összegű támogatást utalt át a Lendva Várja Önt Idegenforgalmi Szövetségnek. Az erre vonatkozó döntést Lendva Község az előterjesztett programok alapján hozta meg. A Lendva Várja Önt Idegenforgalmi Szövetség e programok megvalósításáról is jelentést készített, amelyet Lendva Község gondosan megvizsgált, és ennek során nem tárt fel szabálytalanságokat.

Lendva Község úgy ítéli meg, hogy a konkrét esetben a Lendva községi idegenforgalom ösztönzésének és fejlesztésének érdekében járt el, ezért a bűncselekmények gyanúja nem megalapozott.   

a 2014. évi idegenforgalomfejlesztés-ösztönzési program
a 2015. évi idegenforgalomfejlesztés-ösztönzési program