A kis tisztítóberendezések beszerzésének és telepítésének támogatása

kedd, 18. Április 2017

Közzé lett téve a kis tisztítóberendezések beszerzési és Lendva község területén történő telepítési költsége egy részének támogatására irányuló NYILVÁNOS FELHÍVÁS azokra a térségekre vonatkozóan, ahol nem tervezik a szennyvízcsatorna kiépítését és amennyiben a beruházók természetes és jogi személyek, illetve egyéni vállalkozók.

A községi tanács elfogadta a javaslatot, hogy a 2016. évi jelentkezők alacsony száma miatt a kis tisztítóberendezések beszerzési és telepítési költségeinek támogatása 500 euróról a természetes személyek esetében 1.500 euróra emelkedjen; ilyen összegű a gazdasági tevékenységgel foglalkozó alanyok támogatása is. A támogatási különbözetre azok is jogosultak, akik 2016. évben kaptak támogatást.

A pályázati dokumentáció és az információk Lendva Község honlapján, a Pályázati felhívások és közzétételek   lapfülön találhatók.   A pályázati dokumentáció minden munkanapon a fogadó órák alatt Lendva Község Iktatójában, Fő utca 20, 9220 Lendva is rendelkezésre áll.  A pályázat benyújtási határideje a pénzeszközök felhasználásáig tart, illetve 2017. december 20-ig bezárólag.

Lendva Község a potenciális beruházói és a támogatás igénybevevői számára minden szerdán 14.00-16.00 óra között ingyenes tanácsadást tart. A jogosultak a kis tisztítóberendezésekkel kapcsolatos esetleges kérdéseiket az alábbi e-mail címre obcina@lendava.si (Renata Torhač) is megküldhetik, illetve az ÖKO-PARK Kft. közüzemi vállalathoz, Fő utca 109, 9220 Lendva (Jure Göncz) is fordulhatnak.

Fotó: www.cistilnenaprave.si