A szociális védelmi programok és projektek, illetve humanitárius tevékenységek társfinanszírozása

hétfő, 2. Július 2018

Közzétesszük a szociális védelmi programok és projektek, illetve humanitárius tevékenységek 2018. évi társfinanszírozására kiírt pályázat nyerteseinek listáját.

Az említett pályázat útján finanszírozzuk a szociális védelem és humánerőforrás-fejlesztés éves programjával összhangban álló, helyi közérdekűnek minősülő programokat a szociális- és egészségvédelem terén.

A szociális védelem és humánerőforrás-fejlesztés területére a község 2018. évi költségvetésében 1.405.170,00 eurót irányzott elő. A szociális programok finanszírozását nagyobbrészt az állam határozza meg. A polgárok szociális biztonságának és beilleszkedésének további elősegítésére Lendva Község ezen felül idén még 285.470,00 eurót szán, amely összeg lehetővé teszi a közmunkaprogram, az iskolaalapok, a munkarokkant-egyesület, a nyugdíjasegyesület, valamint a szociális védelmi programok és humanitárius tevékenységek finanszírozását.

A szociális védelmi programok és projektek, valamint a humanitárius tevékenységek támogatására 24 szociális téren működő egyesületnek és egyéb szervezetnek összesen 17.159,00 eurót ítéltünk oda.