• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Arhiv novic

Zavod za kulturo madžarske narodnosti in Knjižnica – Kulturni center Lendava sta včeraj ob svetovnem dnevu poezije v knjižnici pripravila sprejem v čast dr. Lajosu Benceju, prejemniku literarne nagrade József Attila.

 

Akriven pesnik in pisatelj

Na spletni strani občine je objavljen javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje programa športa Občine Lendava v letu 2019. Razpis je odprt do 30. marca 2019.

Včeraj so se župan Občine Lendava Janez Magyar, podžupan dr. Mihale Kasaš in direktor doma starejših Lendava Franc Špilka v Murski Soboti sestali z županom Mestne občine Murska Sobota dr.

V začetku tedna sta župan Občine Lendava Janez Magyar in podžupan dr. Mihael Kasaš sprejela predstavnike Krajevne skupnosti Kapca, ki so na srečanju v Mestni hiši predstavili društvene aktivnosti in izpostavili najbolj pereče težave, s katerimi  se srečujejo.

Občinska volilna komisija je v skladu z 92. členom Zakona o lokalnih volitvah razpisala naknadne volitve v Svet Krajevne skupnosti Genterovci (volilna enota 2 – Kamovci). Naknadne volitve so razpisane v nedeljo, 12. maja 2019.

Na zadnji seji Občinskega sveta Občine Lendava so svetniki obravnavali tudi predlog uskladitve ekonomske cene programov Vrtca Lendava.

Na gradu Hartberg v Avstriji se je prejšnji četrtek v okviru projekta CITY COOPERATION II, ki je sofinanciran v programih Intrerreg Slovenija-Avstrija in Interreg Avstrija-Madžarska, odvil »Forum 24mest«, na katerem so župani oz.

Včeraj smo na lendavskem gradu odprli likovno razstavo avstrijskega umetnika Friedensreicha Hundertwasserja in japonskega Shoichija Hasegawe z naslovom Orient & Okzident, ki je del uspešnega cikla razstav Velikani svetovne likovne umetnosti na lendavskem gradu.

Občinski svet se je včeraj, na svoji 4. redni seji, zavzel za vzpostavitev in izgradnjo železniške infrastrukture Lendava–Beltinci−Rédics (Madžarska) in sprejel sklep, da se Vlado RS pozove, da izgradnjo nove železniške povezave obravnava kot projekt državnega pomena.

Priprava in sprejem občinskega proračuna je najzahtevnejša naloga občine. Aktivnosti so se zavlekle v leto 2019 zaradi lokalnih volitev v letu 2018.