• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Arhiv novic

Občina Lendava je objavila javni poziv za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Lendava v letu 2018, ki je odprt do porabe sredstev oz. do 21. decembra 2018.

Občina Lendava je objavila javni razpis za sofinanciranje programov civilnih in drugih organizacij v občini Lendava v letu 2018, ki se ukvarjajo z varovanjem okolja in naravne dediščine, ki je odprt do 21. marca 2018.

Občina Lendava na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Lendava objavlja »Program investicijskih vlaganj v okviru Lokalnega programa za kulturo 2017 – 2025 in kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025 z idejnimi rešitvami na področju prometnih ureditev v občini Lendava«.

Občina Lendava je objavila Javni poziv za izvajanje programa pospeševanja razvoja turizma v letu 2018 v občini Lendava, ki je odprt do 8. marca 2018.

Občina Lendava je objavila javno dražbo za prodajo stavbnih zemljišč v lasti Občine Lendava. Zemljišča se delijo na dva sklopa, in sicer na Sklop A: Industrijski program ter na Sklop B: Stanovanjski program.

Občina Lendava je objavila dva javna razpisa za financiranje kulturnih programov in društev. Prvi javnih razpis v višini 20.000 evrov se nanaša na financiranje delovanja kulturnih društev.

Občina je objavila javni poziv za sofinanciranje dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev v letu 2018, ki sodelujejo na področju zagotavljanja požarne varnosti in civilne zaščite.  

Na spletni strani občine je objavljen javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje programa športa Občine Lendava v letu 2018.

Javni razpis se nanaša na izbor in sofinanciranje izvajalcev občinskega programa športa za leto 2018, v katerem se zasledujejo cilji:

Občina Lendava je objavila javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter humanitarnih dejavnosti v letu 2018. 

Danes sta se v Mestni hiši srečala župan Občine Lendava mag. Anton Balažek in župan Občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič.