• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Arhiv obvestil

Obveščamo Vas, da je Lokalna akcijska skupina LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v petek, 10.02.2017 , objavila javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za reg

Biotehniška šola Rakičan kot pooblaščena organizacija za pregledovanje naprav (škropilnice, pršilniki) za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, tudi letos organizira terenske preglede naprav.

Lokalna akcijska skupina LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je objavila javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2016, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Društvo za zaščito živali Pomurja tudi letos organizira Akcijo sterilizacij in kastracij psov in mačk, in sicer med 1. februarjem in 31. marcem 2017. Akcijo so podprle tudi veterinarske postaje, ki nudijo 20% popust na ceno storitve.

Po vseh dosedanjih posegih v pravico do zdravstvenega varstva vojnih veteranov se navedena pravica s 1.1.2017 ponovno zagotavlja v polnem obsegu, in sicer ob izpolnjevanju predpisanih splošnih pogojev po Zakonu o vojnih veteranih.

Obveščamo vas, da so stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve utemeljitve, strokovnih podlag in okoljskega poročila za državni prostorski načrt za prenosni plinovod R15/1 Pince - Lendava, ki je potekala do 22. avgusta do 22.

Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Direktorat za okolje, sporoča, da je bil 25. oktobra 2016 na seji Državnega zbora sprejet predlog Zakona o dimnikarskih storitvah, ki so ga pripravili na Ministrstvu za okolje in prostor. 

Planinsko društvo Lendava in Policijska postaja Lendava vabita na Pohod proti zasvojenosti, ki bo v soboto, 19. novembra 2016, s pričetkom ob 10. uri izpred Gledališke in koncertne dvorane Lendava (Trg Györgya Zale 1).

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin v lasti Republike Slovenije, katerih upravljavec je ZRSZ.

Društvo za zaščito živali Pomurja tudi letošnjo jesen organizira Akcijo sterilizacij in kastracij psov in mačk, in sicer med 1. oktobrom in 30. novembrom 2016. Akcijo so podprle tudi veterinarske postaje, ki nudijo 20% popust na ceno storitve.