• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Energetsko svetovanje

Za današnjo žensko lahko rečemo, da je univerzalno bitje saj se mora nenehno izkazovati na vseh področjih življenja. Dokazovati se mora na delevnem mestu, skrbeti mora za svoje otroke in ob vsem tem jo še žal bremenijo skorajda tudi vsa gospodinjska opravila.

Smo sredi meseca julija in smo že krepko zakorakali v koledarsko poletje. Tu je torej čas, ko bo prijetne spomladanske temperature zamenjala visoka vročina. v poletni vročini pa bo potrebno, za razliko od zimskega mrazu, naše prostore ohlajati.

V prejšnjih treh člankih smo se ukvarjali s toplotno črpalko, z mikro sončno elektrarno za samooskrbo in z ogrevanjem naših hiš s toplotno črpalko, ki za svoje delovanje dobiva električno energijo iz lastne sončne elektrarne. Več v prispevku.

Kolesarjenje je dobro za telo in dušo. Med kolesarjenjem imate bistveno boljši razgled, kot če se odpravite na pot z avtom. Razen tega boste privarčevali tudi nekaj energije in ohranili okolje.

Članek podaja rezulte skupnega delovanja toplotne črpalke zrak/voda in sončne elektrarne za samooskrbo z električno energijo v starejši stanovanjski hiši.

Osnovni element sončne elektrarne je sončna celica, ki direktno pretvarja svetlobo sonca v električno energijo. Več v prispevku.

Toplotne črpalke so energijsko učinkovite in ekološko prijazne naprave za proizvodnjo toplote in hladu. Uporabljamo jih lahko tako za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, kot tudi za hlajenje prostorov.

EKO sklad bo tudi v letu 2019 nadaljeval s podeljevanjem subvencij preko Javnih pozivov.

Ogrevanje stanovanjskih prostorov predstavlja velik finančni zalogaj za marsikateri družinski proračun. Stroški ogrevanja so odvisni od vira in cene energenta s katerim pripravljamo toplo vodo za ogrevanje, vrsta kotla ter toplotne zaščite zunanjega ovoja stanovanjske hiše oz.

Streha mora dolga desetletja ohraniti visoko  nespremenjeno kakovost in trajnost.

Vsak graditelj si želi, da je stavba npr. stanovanjska hiša zgrajena tako, da je lepega videza, varna pri uporabi in energetsko učinkovita. Tudi zakon o graditvi objektov veleva, da je stavbe potrebno načrtovani in zgraditi tako, da izpolnjujejo naslednje bistvene zahteve:

Ravne strehe so se množično začele uporabljati že po prvi svetovni vojni, predvsem na industrijskih halah. V drugi polovici 20.stoletja pa so se začele pojavljati tudi na stanovanjskih stavbah.

Na željo in pobudo stanovalcev večstanovajskih stavb v Lendavi sta energetska svetovalca mreže ENSVET v Lendavi pripravila priročnik o smernicah za racionalno ogrevanje, podane informacije pa so koristne tudi za stanovalce individualnih stavb.

EKO sklad je koncem aprila letošnjega leta objavil nov Javni poziv, s katerim želi pomagati gospodinjstvom pri samooskrbi z električno energijo. Pomoč je podana v obliki nepovratnih sredstev, torej v obliki subvencij. Celotna višina sredstev, namenjenih za samooskrbo, znaša 3.000.000 evrov.

Les je najstarejši naravni vir toplotne energije na zemlji. Spada med obnovljive vire energije in biomaso rastlinskega izvora.

Z namenom ozaveščanja prebivalcev o učinkoviti rabi energije (URE) in povečanja rabe obnovljivih virov (OVE), deluje v okviru mreže ENSVET, 51 svetovalnih pisarn, ki so locirane v vseh večjih slovenskih mestih.

V članku ugotavljamo kakšni so stroški ogrevanja v primeru uporabe različnih vrst goriv. Prikazan je primer ogrevanja družinske hiše, ogrevalne površine 150 m2, ki uporablja centralno sodobno peč na kurilno olje in porabi 1.500 litrov tega energenta.

Da pozimi ne bo težav z delovanjem kurilnih naprav, je potrebno marsikaj postoriti, preden jih damo v pogon.

Toplotne izgube v stanovanjski hiši neposredno vplivajo na višino finančnih sredstev, ki jih porabimo za vzdrževanje ugodne klime v hladnih zimskih mesecih.

Pri ogrevanju, umivanju, kuhanju in razsvetljavi lahko že z enostavnimi ukrepi zmanjšamo porabo energije za eno tretjino. Večino ukrepov lahko preprosto izvedemo in terjajo le nekaj trenutkov naše pozornosti.

Energetski svetovalci mreže ENSVET vas vabijo, da jih v novembru obiščete na sejmih Ambienti - DOM+ ter Narava in zdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

EKO sklad je tudi letos objavil že tradicionalni javni poziv za financiranje ukrepov s področja racionalne rabe energije, uporabe obnovljivih virov in varovanja okolja.

Energetsko svetovalna pisarna ENSVET, ki občanom nudi brezplačno svetovanje s področja učinkovite rabe energije in uporabe obnovljivih virov, se od sedaj nahaja v prostorih stare Lekarne na Kranjčevi 4 v Lendavi.

ENSVET je svetovalna dejavnost za občane s področja učinkovite rabe energije (URE) in uporabe obnovljivih virov (OVE).