• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Občina Lendava je objavila javni poziv za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Lendava v letu 2018, ki je odprt do porabe sredstev oz. do 21. decembra 2018.

Občina Lendava je objavila javni razpis za sofinanciranje programov civilnih in drugih organizacij v občini Lendava v letu 2018, ki se ukvarjajo z varovanjem okolja in naravne dediščine, ki je odprt do 21. marca 2018.

Občina Lendava na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Lendava objavlja »Program investicijskih vlaganj v okviru Lokalnega programa za kulturo 2017 – 2025 in kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025 z idejnimi rešitvami na področju prometnih ureditev v občini Lendava«.

Občina Lendava je objavila Javni poziv za izvajanje programa pospeševanja razvoja turizma v letu 2018 v občini Lendava, ki je odprt do 8. marca 2018.

Agencija za varnost prometa tudi letos vodi in koordinira nacionalno akcijo, s katero opozarjajo na nevarnost uporabe mobilnih telefonov med vožnjo. Akcija bo potekala v sodelovanju s policijo in sicer od 15. do 28. januarja 2018, ko bodo voznike opozarjali, da telefoniranje ne sodi za volan.

Zavod RS za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil besedilo drugega javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin. Med predmeti prodaje so tudi poslovni prostori v Lendavi. 

nedelja, 31. december 2017
sobota, 9. december 2017
sreda, 6. december 2017
sobota, 28. oktober 2017
petek, 27. oktober 2017
četrtek, 26. oktober 2017
sobota, 30. september 2017
četrtek, 21. september 2017
sobota, 2. september 2017
sobota, 26. avgust 2017
petek, 25. avgust 2017
torek, 18. julij 2017