• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Aktivnosti občine na okoljevarstvenem področju

ponedeljek, 2. oktober 2017

Občina izvaja vse aktivnosti, ki so v njeni pristojnosti glede problematike bioplinarne v Lendavi. Zahtevane so informacije javnega značaja glede izvedenih postopkov državnih institucij (Agencija RS za okolje in Inšpektorat). Od ministrstva pričakujemo odgovor glede pričetka revizije izdanih okoljevarstvenih dovoljenj. Strokovna skupina pripravlja vse potrebno za vzorčenje tal, če tega ne bo izvedla Agencija RS za okolje.

V primeru odstranitve tovarne metanola se je Občina vključila v uradne postopke in zahteva okoljsko sanacijo lokacije.

V zvezi z načrtovano predelavo gum na območju Nafte Lendava bo Občina v zakonitem roku zoper odločitev Agencije RS za okolje vložila pritožbo. Občina bo vztrajala pri tem, da mora investitor pridobiti soglasje občinskega sveta.