• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Izid predčasnih volitev članov sveta KS Kot

ponedeljek, 8. maj 2017

Včeraj so se zaključile predčasne volitve za člane sveta Krajevne skupnosti Kot. Volitev se je od skupno 103 volivcev udeležilo 67 volivcev, kar je 65,4 odstotka krajanov.

Izvoljeni člani sveta Krajevne skupnosti Kot na predčasnih volitvah so Karel Ftičar z 48 glasovi, Tibor Tomšič s 43 glasovi in Suzana Nagy s 33 glasovi.

V prihodnjih dvajsetih dneh bo sklicana prva seja sveta krajevne skupnosti, na kateri se bodo potrjevali mandati izvoljenih članov. Na konstitutivni seji bodo novoizvoljeni člani imenovali tudi novega predsednika Krajevne skupnosti Kot.

Po odstopu članov sveta KS Kot so bile predčasne volitve v svet KS Kot razpisane že novembra lani in ker ni bila vložena nobena kandidatura, volitve niso bile izvedene. Ponovne predčasne volitve so bile razpisane po tem, ko je občinski svet podprl predlog župana mag. Antona Balažka, da skliče zbor krajanov KS Kot, na katerem so krajani izrazili interes po ponovitvi volitev.