• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Javna obravnava odloka o pokopališkem redu

sreda, 6. junij 2018

Včeraj popoldan je v Mestni hiši potekala javna razprava o predlogu Odloka o pokopališkem redu v občini Lendava.

V občini Lendava bo pokopališka dejavnost ostala v pristojnosti krajevnih skupnosti, z novim odlokom  pa bodo določena osnovna pravila upravljanja. Javne razprave se je udeležila večina predsednikov krajevnih skupnosti v občini.

Gradivo bo v prostorih Občine Lendava in na spletni strani razgrnjeno še do 12. junija 2018. Javnost lahko v tem času na razgrnjeno gradivo poda pripombe in predloge v knjigo pripomb ali na naslov Občine Lendava (Glavna ulica 20, 9200 Lendava).

Pripombe iz javne razgrnitve in razprave bo obravnaval Občinski svet Občine Lendava na junijski seji. Z novim odlokom se bo poenotilo upravljanje s pokopališči v skladu z določbami Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti.