• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Javno zbiranje izjav o nameri nakupa (kmetijska oz. gozdna zemljišča)

torek, 4. junij 2019

Občina Lendava je objavila javni poziv za zbiranje zavezujočih izjav o nameri nakupa kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč. Predmet javnega zbiranja so kmetijska oziroma gozdna zemljišča. Zemljišč je 168 v skupni kvadraturi 242.325m2. Grafični prikaz zemljišč ter lokacija je razvidna iz javnega portala Geodetske uprave RS E-prostor.

Postopek javnega zbiranja zavezujočih izjav ter postopek prodaje

Javno zbiranje zavezujočih izjav o nameri nakupa še ne pomeni začetka postopka prodaje kmetijskega zemljišča, ampak se z izjavo interesent zaveže, da bo sledil postopku prodaje kmetijskega zemljišča v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, ki bo potekal kot II. faza prodaje.

Interesent poda zavezujočo izjavo o nameri nakupa kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč tako, da izpolni obrazec »Priloga 1« ter ga preda osebno ali priporočeno po pošti Občini Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, najkasneje do 30. 9. 2019.

Javni poziv je dostopen tukaj.