• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Napoved do 24. aprila 2019

Poročilo in napoved monitoringa cvetnega prahu na merilni postaji Lendava in napoved do 24. aprila 2019.