• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Občina opozarja na pomanjkljivo požarno varnost v Industrijski coni

petek, 1. september 2017

Župan mag. Anton Balažek je izpostavo Uprave RS za zaščito in reševanje v Murski Sobota opozoril na neskladja med ugotovitvami študije požarne ogroženosti in načrtom zaščite in reševanja za skladišče goriv v Industrijski coni.

Na to temo je bil sklican sestanek z Gasilsko zvezo Lendava in podjetjem Nafta Varovanje, ki zagotavlja požarno varnost v Industrijski coni. Študija požarne ogroženosti, ki jo je naročila Občina opozarja na potencialne nevarnosti med katerimi izstopa skladišče goriv. Občina zahteva korektno obravnavo problematike in primerno zagotavljanje požarne varnosti v Industrijski coni.     

Fotografija je simbolična.