• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Obisk vladne delovne skupine za implementacijo arbitražnega sporazuma

sreda, 13. september 2017

Člani vladne delovne skupine za implementacijo končne razsodbe arbitražnega sodišča pod vodstvom državnega sekretarja v Kabinetu predsednika vlade dr. Erika Kopača so se na obisku v Mestni hiši pogovarjali s predstavniki Občine Lendava in občani, ki jih je sprememba državne meje ob reki Muri neposredno prizadela.

Predstavniki vlade so na srečanju predstavili izhodišča za interventni zakon, ki bi naj  prebivalcem ob meji s Hrvaško olajšal življenje po arbitražni razsodbi.

Vodstvo Občine in lastniki kmetijskih zemljišč pričakujejo, da bo vlada zagotovila nadomestna zemljišča na slovenski strani meje. Enako velja za nogometno igrišče na Kapci in za preselitev betonarne iz ozemlja, ki je po arbitraži dodeljeno Hrvaški. Znova je izpostavljeno vprašanje visokovodnih nasipov in poplavne varnosti ter pričakovanje, da vlada poišče ustrezne rešitve za ta problem.