• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Objavljen javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov

sreda, 30. maj 2018

Občina Lendava je objavila Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov iz proračuna Občine Lendava v letu 2018, ki bo odprt do 13. junija 2018.

Predmet javnega razpisa so mladinski programi, ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju potreb mladine ter izboljšanju kakovosti življenja, dostopnosti storitev in prepoznavnosti občine. Skupna vrednost javnega razpisa znaša 30.000,00 evrov.

Cilji, ki jih Občina zasleduje s sofinanciranjem :

  • vključevanje mladih na trg dela;
  • spodbujanje participacije in sodelovanja mladih v lokalnem okolju;
  • spodbujanje mladih za sodelovanje, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje;
  • zadovoljevanje potreb mladine po raznovrstnem mladinskem programu;
  • vključevanje mladih v projekt EPK 2025;
  • sodelovanje mladih pri prireditvah občinskega pomena.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na sedežu Občine Lendava (kontaktna oseba: Dejan Süč, T: 577 25 43, E:dejan.suc@lendava.si.

Bolj podrobno v razpisu.