• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Poročilo in napoved do 20. februarja

Poročilu monitoringa cvetnega prahu na merilni postaji Lendava od 4. do 10. februarja 2019 in napoved do 20. februarja 2019.