• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Poročilo o obremenjenosti zraka s svetnim prahom novembra in decembra 2018

Monitoring v novembru in decembru je namenjen kontroli dogajanja v ozračju glede na vremenske razmere. Poročilo za november in december 2018 prikazuje povprečne dnevne koncentracije cvetnega prahu in interpretacijo rezultatov. Več v poročilu.