• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Razpis za podelitev občinskih priznanj

sreda, 5. julij 2017

Objavljen je razpis za podelitev občinskih priznanj za leto 2017, ki se podeljujejo zaslužnim posameznikom, gospodarskim družbam, zavodom, krajevnim skupnostim, društvom in drugim organizacijam.

Priznanja se podeljujejo za njihove dosežke na področju gospodarstva, kulture, znanosti in razvoja, športa, vzgoje in izobraževanja, humanitarnem področju in na drugih družbeno pomembnih področjih ter za trajnostni razvoj Občine Lendava.

Hkrati s postopkom razpisa za podelitev priznanj Občine Lendava za leto 2017 poteka postopek  preverjanja pogojev za pridobitev priznanja za najlepše urejeno naselje v Občini Lendava, kjer se vključijo vsa naselja v Občini Lendava.

Razpis je dostopen med Razpisi in javnimi objavami, kriteriji za posamezno priznanje so navedeni v Odloku o priznanjih Občine Lendava, pisni predlogi se posredujejo vključno do 4.8.2017. Priznanja občine se podeljujejo ob občinskem prazniku 28. oktobra.