• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Sestanek programskega sveta EPK

četrtek, 23. november 2017

Včeraj se je v Mestni hiši odvil sestanek programskega sveta EPK. Prvi del sestanka je bil namenjen predstavitvi dela investicijske skupine, dr. Samo Peter Medved je tako predstavil rešitve na področju urejanja prometne ureditve starega mestnega jedra.

Mag. Peter Gabrijelčič pa je predstavil zasnovo prenove nekdanje stavbe Blagovnice.

V nadaljevanju so sledile predstavitve letnih programov dela za leto 2018 s strani javnih zavodov s področja kulture in turizma. Poseben poudarek je bil na usklajevanju letnih programov dela z Lokalnim programom za kulturo 2017 – 2025 ter na opredelitvi vsebin, ki predstavljajo potencialno pomembne vsebine, vredne oplemenitve v okviru kandidature za Evropsko prestolnico kulture leta 2025.

Zaključek sestanka je obsegal preučitev temeljnih kratkoročnih razvojnih ukrepov ter pregled trenutnega stanja izvajanja ukrepov s predlagano časovnico uresničitve ukrepov. Programska skupina je prišla do sklepa, da je na posameznih področjih prišlo do vidnih premikov in si zadala še aktivnejšo udeležbo pri izvajanju teh ukrepov.