• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Sofinanciranje športnih programov na ravni prejšnjih let

petek, 14. april 2017

Strokovne službe Občine Lendava so takoj po potrditvi občinskega proračuna pristopile k objavi javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje letnega športnega programa v letu 2017. Skupni znesek za sofinanciranje športnih programov in delovanje društev znaša 180.000,00 evrov.

Javni razpis je zajemal naslednje vsebine letnega športnega programa po naslednjih sklopih:

Sklop A – sofinanciranje programov športne vzgoje otrok in mladine ter sofinanciranje športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;

Sklop B – sofinanciranje programov kakovostnega športa, rekreacije, dejavnosti študentov, invalidov in starejših, izobraževanje in usposabljanje strokovnega kadra; Sklop C – sofinanciranje programov v športnih društvih, ki izvajajo športne programe v Občini Lendava;

Sklop D – sofinanciranje športnih projektov in pomembnejših športnih prireditev.

Na podlagi javnega poziva in predloženih programov bo Občina Lendava sofinancirala tudi programe Športne zveze Lendava in Športne šole, ki bo delovala v sklopu Dvojezične srednje šole Lendava.

Skupni znesek namenjenih sredstev za sofinanciranje športnih programov in delovanje društev znaša 180.000,00 EUR, kar je enako znesku na ravni iz preteklih dveh let.

V predpisanem roku je bilo prejetih več kot 40 vlog društev in drugih organizacij. Po pregledu vlog in ocenitvi le-teh s strani komisije je bilo razdeljenih 124.501,00 EUR. Glede na pridobljene podatke o članstvu, ki nakazujejo na skupaj 1,508 prijavljenih društev, bo vsak posamezni član društva povprečno prejel nekaj več kot 82,00 EUR. Vsi prijavitelji iz tega naslova so že prejeli odločbe o dodelitvi sredstev.

Razdelitev sredstev iz razpisnega sklopa D in iz naslova javnega poziva bo pripravljena predvidoma do konca meseca aprila 2017.  

Tabela: Razdelitev sredstev iz javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje letnega športnega programa v Občini Lendava za leto 2017 (Sklopi A, B in C)