• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Sofinanciranje programov in projektov socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti

torek, 12. junij 2018

Objavljamo prejemnike sredstev iz javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega varstva ter humanitarnih dejavnosti v letu 2018.

Iz tega razpisa so financirani programi in projekti na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti in v skladu z letnim programom socialnega varstva in razvoja človeških virov.

Za celotno področje socialnega varstva in razvoja človeških virov ima Občina v proračunu za leto 2018 predvidenih 1.405.170,00 evrov. Financiranje socialnih programov je v večjem delu določeno s strani države. Za dodatno krepitev socialne varnosti in vključenosti občanov Občina Lendava v letošnjem letu poleg tega namenja še dodatnih 285.470,00 evrov, ki omogočajo financiranje programa javnih del, šolskih skladov, medgeneracijskega središča, društva delovnih invalidov, društva upokojencev in tudi programe socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti.

Za programe in projekte socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti je bilo med 24 društev in drugih organizacij s področja sociale dodeljenih 17.159,00 evrov.