• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Sprememba cen programov Vrtca Lendava

ponedeljek, 11. marec 2019

Na zadnji seji Občinskega sveta Občine Lendava so svetniki obravnavali tudi predlog uskladitve ekonomske cene programov Vrtca Lendava.

Do sedaj veljavne cene programov Vrtca Lendava so bile potrjene lansko leto maja. Uskladitev cen izvajamo praviloma enkrat letno oziroma če pride do bistvenih sprememb elementov, ki vplivajo na ekonomsko ceno. Zaradi sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za področje vzgoje in izobraževanja in tudi drugih dvigov osebnih dohodkov, ki posledično vplivajo na povišanje stroškov dela je  bila uskladitev cen programov Vrtca Lendava nujno potrebna. Stroški dela predstavljajo bistveni element ekonomske cene ter kot tak tudi poglavitni razlog za povišanje cen programov.

Ob ohranitvi subvencije bodo tako cene programov vrtca za enajst odstotkov višje v oddelkih 1. starostnega obdobja in v kombiniranih oddelkih, za dva odstotka pa se zvišujejo cene v oddelkih 2. starostnega obdobja. Vsa ostala določila glede dodatnih ugodnosti za starše (obračunavanje odsotnosti) in določil glede poslovnega časa ostajajo nespremenjena.

Nove cene programov Vrtca Lendava veljajo od 1. marca 2019 dalje.