• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Ureditev dvorišča knjižnice in obnova ceste v Čentibi

četrtek, 9. marec 2017

Občina Lendava je v začetku leta pričela z ureditvijo dvorišča in sanacijskimi deli na objektu knjižnice v Lendavi ter celostno obnovo ceste v Čentibi. Dela se bodo predvidoma zaključila do konca marca.

Z rekonstrukcijo občinske ceste v Čentibi in izgradnjo pločnika v dolžini 900 metrov bomo povečali predvsem prometno varnost, uredilo se bo tudi odvodnjavanje meteornih voda in obnovilo kanalizacijsko omrežje. Na območju križišča pri nogometnem igrišču bo prav tako obnovljen sistem meteorne kanalizacije in poglobljen jarek.

V začetku leta so se pričela dela tudi na dvorišču knjižnice v Lendavi. Postavljena je že nova ograja, uredila se bo zelenica, položili tlakovci in obnovila nosilna stebra na vhodnih vrati, kar bo prispevalo k lepšemu in prijetnejšemu prihodu v knjižnico. Na dvorišču bo obnovljeno vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter odvodnjavanje ob objektu. V sklopu del bodo sanirani tudi stranski zidovi in dimniki na zgradbi knjižnice. Za obiskovalce je v času del urejena dostop do knjižnice.