• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Podžupana

Stanislav Gjerkeš

Rojen 15. 5. 1956, funkcijo podžupana opravlja četrti mandat, šestkrat je bil izvoljen tudi za člana občinskega sveta. Kot podžupan vodi in usmerja aktivnosti na področjih varstva občanov in premoženja pred elementarnimi nesrečami, prometne varnosti in razvoja prometne infrastrukture, kakovosti oskrbe s komunalnimi storitvami in varstva okolja.