• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Izoblikovanje skupne kolesarske turistične destinacije

Naziv projekta: Izoblikovanje skupne kolesarske turistične destinacije za integracijo z železno zaveso razdeljenega obmejnega območja / Közös kerékpáros turisztikai desztináció létrehozása aVasfüggöny által kettészakított határtérség integrációjára 

Akronim: IronCurtainCycling                         

Trajanje projekta: 36 mesecev

Začetek projekta: 1. 7. 2017

Konec projekta: 30. 6.2020

Št. projektnih partnerjev: 7

Vodilni partner: Občina Zala Megy, Madžarska

Projektni partnerji:                       

  • Znanstveno raziskovalni središče Bistra Ptuj
  • Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota
  • Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
  • Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejleszt ési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft
  • Občina Lendava
  • NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársasá

Višina projektnih sredstev (celotna vrednost projekta): 2.293.423,00 EUR

Vir financiranja: Interreg Madžarska Slovenija, Evropski sklad za regionalni razvoj

Opis projekta: Projekt IronCurtainCycling Se izvaja pod okriljem Evropskega sklada za regionalni razvoj, natančneje Interreg Madžarska-Slovenija pod prioritetno osjo Privlačna regija.

Osnovni cilj projekta je povečevati privlačnost z diverzifikacijo in s čezmejno integracijo trajnostne turistične ponudbe na programskem območju na osnovi zaščite elementov kulturne in naravne dediščine ter razvoja produktov in storitev na manj razvitih podeželskih območjih, katerim se na ta način omogoči povezujejo s turističnimi magneti.

Po svetovnih vojnah je železna zavesa za desetletja razdelila slovensko-madžarsko obmejno območje, ki je prej veljalo za enotno geografsko in etnografsko pokrajino. Na programskem območju nahajajoče se destinacije (npr. Lenti, Lendava, Monošter) so se v zadnjih letih razvile, toda slednje razvoja turizma okoliških vasi ni prineslo, saj ni kompleksne in dopolnilne ponudbe. Danosti obmejne regije ponujajo dobre možnosti za kolesarski turizem. Bogatitvi kolesarske ponudbe je bilo namenjenih že več projektov, toda celotno mejno območje pokrivajoča, medsebojno povezana in označena mreža kolesarskih poti ni bila vzpostavljena, zato tudi ni mreže storitev za zadovoljevanje potreb turistov. Naš cilj je povezati v sistem lokalne in mikroregijske poti, ki se priključujejo na cesto EV13, kot glavno os v smeri S-J, ter z zagotovitvijo kolesarjem prijaznih storitev ter dopolnilno ponudbo izoblikovati medsebojno povezano CBC kolesarsko destinacijo (z integracijo rezultatov zgodnejših projektov).

Spletna stran projekta: še ni na voljo

Socialna omrežja: še ni na voljo

Izvedene aktivnosti projekta (kronološki prikaz): Izvedene aktivnosti projekta se bodo posodabljale sprotno.    

Napovednih projektnih aktivnosti: Napovednik projektnih aktivnosti se bo lahko spremljal na spletni strani ter socialnih omrežjih projekta.