• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

STORE 4HUC

Občina Lendava v projektu STORE4HUC sodeluje s pilotnim projektom za integracijo sistema za shranjevanja energije v enem izmed objektov kulturne dediščine. Projekt zato odlično sovpada tudi s kandidaturo Občine Lendava za Evropsko prestolnico kulture 2025, saj projekt EPK razumemo kot razvoj občine Lendava na različnih področjih in obnova oz. prenova kulturno zaščitenih objektov je vsekakor ena izmed prioritet na področju kulture. 

Sicer pa je glavni cilj projekta Store4HUC izboljšati strategije za učinkovito rabo energije in prostorsko načrtovanje, ki se osredotočajo na mestna središča, s poudarkom na integraciji sistemov za shranjevanje energije v javnih stavbah s posebnim poudarkom na stavbah (zaščitene) kulturne dediščine. Projekt se bo izvajal od 1. aprila 2019 ter zaključil 22. marca 2022 z zaključnim dogodkom prav v Lendavi.                    

Občina Lendava ja partner v projektu Store4HUC, ki se izvaja v okviru Programa Interreg Central Europe.

Aktualne aktivnosti:

Objava za medije

Predstavitev projekta

Uvodno srečanje projektnih partnerjev projekta Store4HUC