• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Proračun 2017

Občina Lendava je v začetku leta pričela z ureditvijo dvorišča in sanacijskimi deli na objektu knjižnice v Lendavi ter celostno obnovo ceste v Čentibi. Dela se bodo predvidoma zaključila do konca marca.

Občinski svet je soglasno potrdil proračun občine za leto 2017, kar je dobra popotnica za njegovo izvajanje. Višina proračuna za leto 2017 znaša skoraj 13,5 milijonov evrov in je razvojno naravnan.

Na seji občinskega sveta je župan predstavil predlog proračuna Občine Lendava za leto 2017. Po predlogu, ki ga je obravnaval občinski svet in je predmet zbiranja pripomb zainteresirane javnosti, je predvideno, da bo v prihodnjem letu za proračunsko porabo namenjenih 11.127.956,00 evrov.