• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

JAVNA RAZGRNITEV in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za nižinski del občine Lendava