• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

JAVNI RAZPIS za prodajo stavbnih zemljišč na območju industrijske cone Lendava z javnim zbiranjem ponudb