• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

POGOJI za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za volitve predsednika Republike Slovenije