• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Arhiv obvestil za vlagatelje

Agencija Republike Slovenija za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja, obvešča, da je dne 25.4.2016 nosilcu nameravanega posega P

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije bo izvedlo javno dražbo za prodajo nepremičnin (parcelni številki 1180/2 in 1183, obe k.o.

Občina Lendava in Galerija-Muzej Lendava sta danes, 15. 4.

Javno naznanilo o objavi pobude za pripravo državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R15/1 Pince - Lendava in povzetek za javnost. 

Občina Lendava obvešča o javni razgrnitvi v zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljena stranki - Petrol Geoterm d.o.o. za Novo Centralno Plinsko Postajo (NCPP).

Občina Lendava zainteresirane obvešča o Javni razgrnitvi v postopku priprave državnega prostorskega načrta (DPN) za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo. Javna razgrnitev traja od 24.