Életrajz

A polgármester életrajza

Magyar Janez 1968. október 24-én született Muraszombaton; Lendva Község polgármesterévé való megválasztásáig a gazdaságban dolgozott.

A lendvai általános iskola befejezését követően tanulmányait a Muraszombati Kereskedelmi Középiskolán folytatta és 1986-ban fejezte be. Majd 1990. évben üzletvezető 5. szakképzettségi fokozatot szerzett, 2011-ben a Muraszombati Felsőfokú Szakiskolán közgazdász programban, kereskedelmi szakirányon diplomázott.

Első munkahelye a Lendvai Mercator-Univerzal vállalatnál volt, ahol 1986-ban mint bolti eladó helyezkedett el, majd öt év után mint üzletvezető átvette a bolt önálló vezetését. 2003-ban a Lendvai Mezőgazdasági vállaltnál (Kmetijsko gospodarstvo Lendava d.d.) helyezkedett el mint a Lendvai Várpincészet vezetője. 2006-ban  saját vállalkozást - Prekmurec, d.o.o. – alapított, amely három üzleti egységben folytat kereskedelmi tevékenységet. Magyar Janez 2015-ben elnyerte a Finance című napilap díját mint a régió legsikeresebb vállalkozója. Vállalkozóként folyamatosan arra törekedett, hogy tevékenységét mint aktív és szolidáris polgár, állampolgár végezze.

Feleségével és két fiával Alsólakosban él. Szülei már gyermekkorától szorgalmas munkára és tisztességre nevelték. »Nyitott ember vagyok, meg tudom hallgatni az embereket és oda tudok figyelni arra, amit mondanak, valamint segíteni a bajba kerülteknek. Optimista természetű vagyok és kitartó a munkámban. A szabadidőmet, amelyből nincs sok, mindig is aktívan szerettem tölteni,« mondja.

Azért döntött a polgármesteri jelöltség mellett, mert minőségi távlati megoldásokat kíván megvalósítani, amelyek   a közérdeket követik az élet és a gazdasági fejlődés minden szintjén. A 2018. évi helyi önkormányzati választásokon az SDS és az NSi közös jelöltjeként győzött.

Polgármesteri tisztében a tudását és a vállalkozói területen szerzett tapasztalatait mindenekelőtt azokon a területeken használja fel, amelyek köztudottan kulcsfontosságúak a társadalom hatékony fejlődése szempontjából, ez pedig a gazdaság és a vállalkozás. Tudatában van annak, hogy a társadalom igazi minőségét, az életszíinvonalat és a társadalmi viszonyokat sohasem lehet csupán gazdasági mutatókkal mérni. "A közhasznú tevékenységek egyes területei sosem lehetnek kizárólag a gazdasági mutatók és a nyereségességi szempontok tárgyai. Az oktatás, a kultúra, a szociális terület, a legkülönbözőbb egyesületek, a hátrányos helyzetű csoportok, a civil és a karitatív szervezetek, valamint a közszféra számos egyéb területe megköveteli a lehető legnagyobb fokú odafigyelést azoktól, akikre a közösség az irányítást rábízta. Társadalmunk ettől lesz nemes, szolidáris és jóindulatú. Erre pedig életünk minden területén nagy szükség van." ismertette a helyi önkormányzatra vonatkozó nézeteit a polgármesteri funkció kezdetén.