Jogi értesítés

A szerzői jogról és más hasonló jogról szóló törvény (ZASP) alapján Lendva Község a www.lendava.si  honlapon közzétett tartalmak (szövegek, fotók, ábrák, térképek és tervek, audió és videó felvételek, számítástechnikai programok) legszélesebb értelemben vett anyagi szerzői jogok tulajdonosa.

Ez azt jelenti, hogy Lendva Község írásos hozzájárulása nélkül mindennemű kommerciális célú másolás, átírás, sokszorosítás és terjesztés tilos. 

A törvény  (ZASP, 48, 49, 51. cikk) értelmében engedélyezett a szerzői munka használata ill. reprodukálása a közönség tájékoztatáshoz, tájékozottsághoz való joga alapján, oktatási célokra, valamint szemléltetési, szembesítési és idézeti formában történő utalási célokra, viszont ennek során kötelező feltűntetni a munka forrását és szerzőjét. A ZASP (50. cikk) korlátozott számban megengedi a szerzői munka használatát és reprodukálását magán és nem kommerciális célokra. 

Lendva Község felelőssége

Lendva Község kötelezettséget vállal, hogy jóhiszeműen és lehetősége keretében gondoskodik arról, hogy a honlapon közzétett minden tartalom korrekt és naprakész legyen, ezzel pedig nem zárja ki a közzétett tartalmakban előforduló  esetleges hibákat. Tehát a jelen honlapon közzétett  információk csupán informatív természetűek, hiszen az intézmény nem vállalhat felelősséget azok abszolút pontosságáért és a keletkezett esetleges károkért, illetve az elmaradt haszonért, a nem vagyoni károkért, melyeket a felhasználó a  www.lendava.si  honlap használata során, illetve működésének ellehetetlenítése  ill. működési zavar miatt szenvedett el.

Személyi adatvédelem

Bármilyen adat, amelyhez Lendva Község  bármilyen módon a honlap révén hozzájut, kizárólag Lendva Község használatára szolgál, és az adatot  Lendva Község  a Személyi adatvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 59/1999, 57/2001, 59/2001. sz.) értelmében, valamint az Obligációs törvénnyel összhangban kezeli.

Hipertextuális kapcsolatok

A világháló és Lendva Község honlapjának természete nem teszi lehetővé olyan tartalmaknak feletti ellenőrzést, amelyekhez hipertextuális kapcsolatok (linkek) vezetnek erről a honlapról. Ezért Lendva Község semmiféle felelősséget nem vállal  azokért a tartalmakért, amelyekhez a felhasználó ilyen kapcsolatok révén jut hozzá.

Általános

A honlap használatából származó esetleges viták rendezésére a szlovén jogi szabályozás rendelkezései a mérvadóak.  Az esetleges viták rendezésére a bíróság jogosult. A felhasználó a honlap használatával megerősíti, hogy elfogadja az itt ismertetett felhasználási és egyetért.