Lendva Község közérdekű információinak katalógusa

1. A KATALÓGUS ALAPVETŐ ADATAI

A szerv megnevezése: OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSÉG

Fő utca 20
9220 Lendva
Tel.: 02 577 25 00
Fax.: 02 577 25 09
E-mail cím: obcina@lendava.si
Honlap: www.lendava.si
Törzsszám: 5874645000
Áfa-azonosítószám: SI 27705935

A község polgármestere: mag. Anton BALAŽEK
A község titkára: Aleksandra KOZAK
A katalógus első közzétételének időpontja: 2008.10.20
Az utolsó módosítás időpontja: 2016.12.1
A Katalógus a következő honlapon férhető hozzá: www.lendava.si
A Katalógus egyéb formái: a Katalógus nyomtatott változata az ügyfélfogadási időben hozzáférhető a községi közigazgatás székhelyén: 9220 Lendva, Fő utca 20.

A közérdekű információk katalógusa egy helyen tartalmazza a Lendva Községre, a jogszabályokra, a község feladat- és hatáskörére, az általa folytatott közigazgatási hatósági eljárásokra, a község vezetésére és szervezetére vonatkozó általános adatokat. A Katalógus úgyszintén tartalmazza a stratégiai dokumentumokra, közbeszerzésekre, nyilvános pályázatokra, nyilvános nyilvántartásokra és egyéb informatizált adattárakra, valamint a közérdekű információk legfontosabb tartalmai egységeire és a hozzáférés módjaira vonatkozó adatokat is. 

2. SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉSI TERÜLETEK

2.a Organogram

*Az organogram a mellékletben található

2.b A szerv működési területe        

Lendva Község önállóan látja el a Lendva Község Alapszabályzatában (az SZK Hivatalos Lapja 75/10 – egységes szerkezetben, 48/11, 55/11, 56/12, 112/13 és 74/15. szám), a törvényileg és egyéb jogszabályokban meghatározott helyi közügyeket (eredeti feladatok), így mindenekelőtt:

 • normatívan szabályozza a helyi közügyeket,
 • kezeli a községi vagyont,
 • biztosítja a község gazdasági fejlődésének feltételeit,
 • megteremti a lakásépítés feltételeit, és gondoskodik a szociális bérlakás-állomány növeléséről,
 • gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról,
 • szavatolja és támogatja az oktatási-nevelési és az egészségügyi tevékenységeket,
 • elősegíti a szociális gondozó szolgálat, az óvodai, a gyermek- és családvédelmi szolgálatok, valamint a szociálisan veszélyeztetett személyekkel, mozgáskorlátozottakkal és idősekkel foglalkozó szolgálatok működését,
 • ösztönzi a kutatási, kulturális és egyesületi tevékenységeket, valamint a sport és a szabadidős tevékenységek fejlődését,
 • gondoskodik a levegő, a talaj és a vízforrások védelméről, a zajvédelemről, a hulladékgyűjtésről és -lerakásról, valamint egyéb környezetvédelmi tevékenységeket lát el,
 • üzemelteti, építi és karbantartja a helyi közutakat és egyéb helyi utakat,
 • gondoskodik a tűzvédelemről és a polgárok elemi és egyéb csapások esetén való védelméről,
 • szabályozza a közrendet a községben,
 • pénzügyi segélyben, illetve különleges események vagy évfordulójuk alkalmából jelképes díjban részesítheti a polgárokat.

A községi közigazgatás belső szervezeti egységei a következők:

Polgármesteri Hivatal BSZE
Vagyonügyi és pénzügyi, valamint számviteli BSZE
Gazdasági közszolgáltatások és helyi közösségek BSZE
Társadalmi tevékenységek és helyi önkormányzatiság BSZE
Községközi közigazgatási, felügyeleti és rendészeti BSZE
Üzemeltetési osztály BSZE

A belső szervezeti egységek működési területét és hatáskörét a Lendva Község községi közigazgatásának belső szervezeti tagozódásáról és munkaterületéről szóló rendelet határozza meg, míg a belső szervezeti egységek struktúráját és munkaszervezését a Lendva Község községi közigazgatásának belső szervezeti tagozódásáról és munkaköri jegyzékéről szóló 2015.12.31. napján kelt okirat szabályozza (módosítások és kiegészítések 2016.01.20 és 2016.06.07). 

3. INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT HIVATALOS SZEMÉLYEK 

Az információszolgáltatásra jogosult hivatalos személy:
BRAČIČ-SZABÓ Jasna, a Jogi és Közigazgatási Szolgálat vezetője

4. A SZERV MŰKÖDÉSI TERÜLETÉRE VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK, TÖVÉNYNÉL ALACSONYABB SZINTŰ JOGSZABÁLYOK, UNIÓS JOGSZABÁLYOK, VALAMINT A HELYI ÖNKORMÁNYZAT JOGSZABÁLYAINAK JEGYZÉKE

Uniós jogszabályok: http://eur.lex.europa.eu
Állami jogszabályok: http://www.pisrs.si
Lendva Község hatályos jogszabályainak gyűjteményét itt találják.
Jogszabály-javaslatok: a jogszabály-javaslatokat Lendva Község honlapján, a Helyi önkormányzás - Községi tanács - Anyagok rovatban tesszük közzé. (hivatkozás)

5. A STRATÉGIAI- ÉS PROGRAMDOKUMENTUMOK JEGYZÉKE

(  - magyar nyelvre lefordított dokumentumok)

Lendva Község Alapszabályzata 

Lendva Község Községi Tanácsa Ügyrendje 

Lendva Község fejlesztési koncepciója a 2015-2025-ös időszakra 

A Lendva községi helyi közösségek fejlesztési és finanszírozási koncepciója 

Lendva Község költségvetési rendelete a kötelező mellékletekkel

Helyi energetikai koncepció

Fenntartható talajhasználat

Lendva Község ökológiai lábnyomának számítása

Lendva Község légszennyező forrásainak katasztere

Akcióterv a környezet minőségének és a község ökológiai lábnyomának javítására 

Lendva Község sporttámogatási programja 

Lendva Község 2016. évi Szociális és Egészségvédelmi, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Programja

A kétnyelvű ügykezelés és magyar nemzeti közösség alkotmányos jogainak 2016. évi programja

A kétnyelvű ügykezelés és magyar nemzeti közösség alkotmányos jogainak 2017. évi programja

6. A KIVITELEZÉS ALATT ÁLLÓ PROJEKTEK JEGYZÉKE ÉS BERUHÁZÁSI DOKUMENTÁCIÓJUK

Lendva Község 2017-ös projektjeit Lendva Község 2017 és 2020 közötti fejlesztési programjainak terve határozza meg.

A folyamatban lévő projektek a következők: 

Lendva Község átfogó közlekedési stratégiája
Projektfelelős: Robert Recek

7. A LEGGYAKORIBB KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÉS EGYÉB ELJÁRÁSOK, VALAMINT A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS MŰKÖDÉSI TERÜLETÉBE TARTOZÓ KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSÁRA ÉS DÖNTÉSHOZATALRA JOGOSULT HIVATALOS SZEMÉLYEK JEGYZÉKE

7.a A leggyakoribb közigazgatási hatósági és egyéb eljárások jegyzéke szolgálatok szerint

Polgármesteri Hivatal BSZE

Egyéb eljárások:

 • Tevékenységek és programok társfinanszírozása a község nyilvános pályázatai alapján

Vagyonügyi és pénzügyi, valamint számviteli BSZE

Egyéb eljárások:

 • Szociális bérlakások kiutalása a jogosultaknak
 • A családsegítő, az intézményi gondozás és a kötelező egészségbiztosítás finanszírozása a jogosultak számára
 • Lakbértámogatás megítélése a jogosultak számára
 • Építési telek-használati illeték
 • A piaci alapú és nem piaci közszolgáltatások megszervezése a községben

Gazdasági közszolgáltatások és helyi közösségek BSZE

Egyéb eljárások:

 • Tevékenységek és programok társfinanszírozása a község nyilvános pályázatai alapján
 • A piaci alapú és nem piaci közszolgáltatások megszervezése a községben

Társadalmi tevékenységek és helyi önkormányzatiság BSZE

Közigazgatási hatósági eljárások:

 • Határozat az egyszeri pénzbeli támogatásról a gyermek születésekor
 • Határozat az elhunyt földi maradványainak áttemetéséről

Egyéb eljárások:

 • A közmunkaprogram kivitelezésének finanszírozása
 • Tevékenységek és programok társfinanszírozása a község nyilvános pályázatai alapján

Községközi közigazgatási, felügyeleti és rendészeti BSZE

Közigazgatási hatósági eljárások:

 • Hozzájárulás a vendéglátó egység nyitvatartási ideje alkalmi meghosszabbításához
 • A vendéglátó egység rendes és meghosszabbított nyitvatartási idejének jóváhagyása
 • Hozzájárulás közterület nyilvános gyűlés vagy rendezvény céljára való használatához
 • Igazolás a község tájékoztatásáról a nyilvános felvonulásról vagy rendezvényről
 • Hozzájárulás a közterületen mobil árusító standról vagy mozgóbolttal való árusításhoz
 • Hozzájárulás a vendéglátó tevékenység vendéglátó egységen kívül, közterületen való végzéséhez
 • A közterületi rendezvény zajkibocsátásának engedélyezése
 • Igazolás hangosító berendezés alkalmazásának bejelentéséről
 • Hozzájárulás az ivóvíz-törzshálózatba való bekötéshez
 • Hozzájárulás a közműves szennyvízhálózatba való bekötéshez
 • Hozzájárulás a községi út védősávjában való munkavégzéshez
 • Községi út munkavégzés miatti részleges, teljes vagy félpályás lezárásának engedélyezése
 • Községi út nyilvános gyűlés vagy rendezvény miatti lezárásának engedélyezése
 • Községi úton való rendkívüli szállítás engedélyezése
 • Közművesítési hozzájárulás-kivető határozat
 • Elhelyezkedési információ iránti kérelem
 • Övezetbesorolási igazolás
 • Igazolás a község elővásárlási jogáról
 • Hozzájárulás a területi beavatkozáshoz
 • Hozzájárulás a községi út védősávjában való létesítményépítéséhez
 • Építési engedélyezési eljárásban való részvétel bejelentése

Egyéb eljárások:

 • Tevékenységek és programok társfinanszírozása a község nyilvános pályázatai alapján
 • A községi területrendezési dokumentumok módosítására irányuló kezdeményezések kezelése
 • A jogszabályok végrehajtása feletti felügyelet  
 • A rendészeti szolgálat ellátása
 • Határozathozatal szabálysértési eljárásban  

7.b Elsőfokú közigazgatási hatósági eljárás

mag. HEBAR Tibor, felügyelő-tanácsos, döntési jogkör
BRAČIČ-SZABÓ Jasna, titkárhelyettes, okl. jogász, döntés-előkészítési jogkör
Danijela LEVAČIČ, főtanácsadó II, okl. közgazdász, döntés-előkészítési jogkör
Miran DOMA, felügyelő III, közgazdász, döntési jogkör

7.c Másodfokú közigazgatási hatósági eljárás

mag. Anton BALAŽEK, polgármester, döntési jogkör
mag. HEBAR Tibor, felügyelő-tanácsos, döntés-előkészítési jogkör
BRAČIČ-SZABÓ Jasna, titkárhelyettes, okl. jogász, döntés-előkészítési jogkör
Aleksandra KRESLIN, titkárhelyettes, okl. közgazdász, döntés-előkészítési jogkör

7.d Szabálysértési eljárások

mag. HEBAR Tibor, felügyelő-tanácsos, döntési jogkör
Miran DOMA, felügyelő III, közgazdász, döntési jogkör
Jožef FARKAŠ, községi közterület-felügyelő II, gépésztechnikus, döntési jogkör

8. KÖZBESZERZÉSEK ÉS NYILVÁNOS PÁLYÁZATOK

A közbeszerzéseket a közbeszerzési portálon és Lendva Község honlapján, a Pályázatok és nyilvános hirdetmények rovatban tesszük közzé.
A nyilvános pályázatokat Lendva Község honlapján, a Pályázatok és nyilvános hirdetmények rovatban tesszük közzé.

Felelős személy: Danijela Levačič, főtanácsadó II, okl. közgazdász

9. A SZERV ÁLTAL VEZETETT NYILVÁNOS NYILVÁNTARTÁSOK JEGYZÉKE

Nyilvántartás a munkakörök tényleges betöltöttségéről (A közalkalmazottakról szóló törvény 21.§-a)
Nyilvántartás a címek szerinti közalkalmazotti szerkezetről (A közalkalmazottakról szóló törvény 21.§-a)

Nyilvántartás a közigazgatási ügyek megoldására vonatkozó adatokról (Az általános közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény 322.§-a) 
A község tulajdonában lévő lakások nyilvántartása (a Lakástörvény 154.§-a)
A község tulajdonában lévő jogi személyek és vagyon központi nyilvántartása (a Közpénzügyi törvény 71.§-a)

A nyilvántartások a község székhelyén, az ügyfélfogadási időben férhetők hozzá.  

10. A SZERV MŰKÖDÉSI TERÜLETÉBE TARTOZÓ KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKHOZ RENDSZERESÍTETT ŰRLAPOK

A beadványok jegyzéke Lendva Község honlapján, az Űrlapok  rovatban van feltüntetve.

11. A KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSI ELJÁRÁS

A közérdekű információikhoz való hozzáférési eljárást A közérdekű információkhoz való hozzáférésről szóló törvény részletekbe menően szabályozza. Az információk szóban vagy írásban igényelhetők. A szerv eleget tesz az igénynek, vagy pedig határozattal részben vagy teljesen megtagadja az igény teljesítését. Az igény elutasítása esetén az igénylő jogorvoslattal élhet, az eljárás Az általános közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény rendelkezései szerint folyik. A közérdekű információ megismerésére irányuló igény elektronikusan vagy postai úton, illetve közvetlenül a szerv székhelyén is benyújtható.

A közérdekű információkhoz való hozzáférésről szóló törvény (a továbbiakban: ZDIJZ) (Az SZK Hivatalos Lapja, 51/06. szám) célja, hogy szavatolja a hatóságok nyilvános és nyílt működését és biztosítsa az egyének és jogi személyek közérdekű információk megismeréséhez való jogának érvényesülését.

A ZDIJZ 4.§-a értelmében közérdekű információnak minősül minden információ, amely a szerv működési területéről származik, és a szerv által egyedül vagy más szervvel együttműködésben elkészített, illetve más személyektől beszerzett irat, ügy, dosszié, jegyzék, nyilvántartás vagy iratanyag formájában található meg. A ZDIJZ 6.§-ában tételesen felsorolt kivételeket leszámítva ezen információk a jogi vagy természetes személyek számára szabadon hozzáférhetők. A törvényalkotó azon esetekre, amikor az irat vagy része csupán részben tartalmaz a ZDIJZ 6.§-ában meghatározott információkat, előirányozta, hogy amennyiben ez lehetséges, az arra jogosult hivatalos személy felismerhetetlenné tegye ezeket, ilyenképpen az igénylő számára megismerhetővé téve az irat fennmaradó részét.

A részleges hozzáférés részleteit az SZK Kormánya A közérdekű információk szolgáltatásáról és újbóli felhasználásáról szóló rendeletben (Az SZK Hivatalos Lapja, 119/07. szám) szabályozta. Utóbbi 21.§-a úgy rendelkezik, hogy az információk bizalmasságuk veszélyeztetése nélkül felismerhetetlenné tehetőnek tekintendők, ha fizikai formájú irat esetén fizikailag eltávolíthatók, áthúzhatók, tartósan lefedhetők vagy más módon hozzáférhetetlenné tehetők, illetve ha elektronikus formájú dokumentum esetén kitörölhetők, kódolhatók, blokkolhatók, korlátozhatók vagy más módon hozzáférhetetlenné tehetők. Amennyiben azonban a felismerhetetlenné tett információra a dokumentum egyéb információiból következtetni lehet, úgy kell tekinteni, hogy az ilyen információ nem tehető felismerhetetlenné.

A közérdekű információkhoz való hozzáférésről szóló törvény
A közérdekű információk szolgáltatásáról és újbóli felhasználásáról szóló rendelet

12. KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

A közérdekű információkhoz való hozzáférésért a Közérdekű információk szolgáltatásáról és újbóli felhasználásról szóló rendeletben meghatározott költségtérítést állapítunk meg. (hivatkozás a HL-re).

13. A LEGGYAKRABBAN IGÉNYELT KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

A leggyakrabban igényelt közérdekű információk jegyzéke:

a nyilvános pályázatokkal kapcsolatos információk
a közbeszerzésekkel kapcsolatos információk
a Lendva Község tárgyi vagyonára vonatkozó információk
a Lendva Község költségvetésének végrehajtására vonatkozó információk
Információ a közalkalmazottak béréről

14. A KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ FONTOSABB TARTALMI EGYSÉGEK JEGYZÉKE

A Lendva Községre vonatkozó információk a község honlapján férhetők hozzá. A községi közigazgatás, a községi tanács, a polgármester és a felügyelőbizottság működési területébe tartozó egyéb közérdekű információk a következő oldalakon férhetők hozzá:

Hírek

Polgármester állaspontjai és beszédjei

Polgármester tevékenységei

A községi tanács anyagai és jegyzőkönyvei

Helyi önkormányzás – helyi közösségek

Munkatervek és felügyelőbizottsági jelentések

15. A ZDIJZ VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉVES JELENTÉSEK

2014. évi éves jelentés

2015. évi éves jelentés

2016. évi éves jelentés