Az új vízvezeték hálózat átadása

szerda, 2. December 2015

Črenšovcin ez év november utolsó napján ünnepélyes keretek között került átadásra az új vízvezeték-hálózat, amelyet „A Muravidék ivóvízellátása – A-rendszer” című európai projekt keretében valósítottak meg. A vízvezeték-hálózat átadásán jelen volt Irena Majcen, Szlovénia környezeti és területi minisztere is.

Az átadáson bemutatták Črenšovci, Dobronak, Kobilje, Odranci, Turnišče, Velika Polana és Lendva községek/önkormányzatok eddigi legnagyobb közös projektjét, amellyel biztosítottá vált arésztvevő községek lakosságának biztonságos ivóvízellátása, az ehhez szükséges korszerű infrastruktúra.

Irena Majcen az átadás alkalmából elégedettségét fejezte ki, majd gratulált a polgármestereknek és a kivitelezőnek,hiszen „egy ilyen nagyméretű projekt megvalósításához valóban sok munka és az összes szereplő között jó együttműködés szükséges”.

A lakosság ivóvízellátása és a Muravidék vízkészletének megóvása átfogó regionális projekt, amelyhez csatlakoztak a muravidéki községek annak érdekében, hogy biztonságos módon és fenntarthatóan jó minőségű ivóvizet biztosítsanak számukra. A projekt keretében mind a hét résztvevő községben összesen 165.877 méter újonnan megépített és javított csővezetéket, öt új és jobb minőségű víztározót, kilenc új mérő- és ellenőrzőaknát, 17 felújított és új szivattyútelepet adtak át, két vízforrás megerősítését végezték el és egy irányítóközpontot építettek. A projekt megvalósításával a vízkészletek biztosítottak, valamint javultak a vízvezetékrendszer műszaki jellemzői is, például az áteresztés és a nyomás. Ezzel biztosítva van a fenntartható, biztonságos, minőségi és megbízható ivóvízellátás.

 

„A Muravidék ivóvízellátása – A-rendszer” projekt beruházási értéke 26,2 millió eurót tett ki. A projekt az Európai Unió Kohéziós Alapjának, az SZK Környezeti és Területi Minisztériumának, Črenšovci, Dobronak, Kobilje, Lendva, Odranci, Turnišče és Velika Polana önkormányzatai, valamint a muravidéki régió fejlesztésének támogatásáról szóló törvény társfinanszírozásával valósult meg."

Foto: Pomurje.si