Programok és ösztönzések

1. Környezetvédelmi program

Prioritást élvező községi környezetvédelmi projektek:

  • A csatornahálózat kiépítése,
  • A polgárok egészséges ivóvízzel történő ellátása,
  • A hulladékok és a nyersanyag hulladékok kezelésének integrált terve,
  • Területhasználat, területi tervezés és üzemeltetés,
  • Lakókörülmények minőségének javítása az útvonalak mentén (emisszió- és zajcsökkentés),
  • Ökológiai és kémiai technológiai központ,
  • A megújuló energiaforrások optimális felhasználása,
  • Patakok (folyóvizek) és tavak (nyugvó vizek) revitalizálása,
  • A korábbi terhek szanálása. 

2. Helyi energetikai koncepció

A helyi energetikai koncepció (LEK) a helyi önkormányzati közösség, illetve több helyi önkormányzati közösség fejlesztésének koncepciója az energiaellátás és -hasznosítás terén, mely az energiaellátási tervek mellett kiterjed a hatékony energiafogyasztási intézkedésekre, a hő- és a villamos-energia társtermelésére, valamint a megújuló energiaforrások hasznosítására.   

A helyi energetikai koncepció átfogóan felméri a lehetőségeket, megoldásokat javasol a helyi önkormányzat energiaellátása területén. Ezzel kapcsolatban figyelembe veszi a helyi önkormányzat fejlődését különféle területeken, valamint a fennálló energetikai kapacitásokat. A helyi energetikai koncepció az energiafogyasztók szemléletformálását és tájékoztatását, a hatékony energiafogyasztás területére vonatkozó intézkedéseket, valamint az új energetikai megoldások bevezetésének előkészítését szolgálja. Kiterjed az energiafogyasztási és az energiaellátási területen uralkodó helyzetre. Az elemzés alapján a minél hatékonyabb energiafelhasználás figyelembevételével javaslat készült a lehetséges jövőbeni energiaellátási koncepciókról valamennyi fogyasztó esetében (lakások, ipar, kisipar, középületek stb.).       

A helyi energetikai koncepció tervezésének fontos segédeszköze a helyi önkormányzat energiapolitikai stratégiája. Ez kiterjed a módszerekre, melyek segítségével megvalósíthatók a helyi önkormányzathoz igazított megoldások a hatékony, gazdaságos és környezetbarát szolgáltatásokra vonatkozóan a háztartások, a vállalatok és a közintézmények területén. A dokumentum tartalmazza azokat a konkrét hatásokat is, amelyeket a helyi önkormányzat ezekkel a tervekkel megvalósíthat. 

Lendva Község helyi energetikai koncepciója – végleges jelentés

3. Fenntartható fejlődés

A jelen gazdaság számára nagy kihívást jelent a „fenntartható környezeti politika” bekapcsolódása a gazdaságba. Biztosítani a jólétet, a gazdasági növekedést és egyúttal gondoskodni a környezetről, valamint megakadályozni annak degradációját olyan kihívás, mellyel jelenleg az egész Európai Unió szembesül.

Az éghajlati változások, az energetikai források iránti nagymértékű kereslet, valamint egyéb nem környezetbarát folyamatok nagy kihívást jelentenek mind a gazdaság mind a környezetpolitika számára. A cél a termékek általános környezeti hatékonyságának javítása azok teljes életciklusában, valamint ösztönözni a minőségi termékek és a termelési technológiák iránti keresletet, továbbá ösztönözni a fogyasztókat a környezetbarát termékek vásárlására.