• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava

Ostali akti in predpisi

Strani