• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Lendava

Ostali akti in predpisi

Strani