• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava

Ostali akti in predpisi

Strani