• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Lendava

Ostali akti in predpisi

Strani