• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Ostali akti in predpisi

Strani