• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Odlok o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava

Ostali akti in predpisi

Strani