• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Poročilo o izidu naknadnih volitev v svet krajevne skupnosti Genterovci – VE 2 Kamovci 12. maja 2019

Ostali akti in predpisi

Strani