• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Lendava

Ostali akti in predpisi

Strani