• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Lendava

Ostali akti in predpisi

Strani