• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Sklep o uvrstitvi ravnatelja javnega zavoda Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda v plačni razred

Ostali akti in predpisi

Strani