• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Lendava

Ostali akti in predpisi

Strani