• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Arhiv novic

Občina Lendava si že od otvoritve Centra za zaščito in reševanje prizadeva, da bi lahko gasilstvo, civilna zaščita in humanitarne organizacije čim prej začele delovati v novih prostorih.

Občina Lendava se je skupaj z ostalimi občinami - soustanoviteljicami Zdravstvenega doma Lendava prijavila na razpis za sofinanciranje nujnega reševalnega vozila.

Zeleni telefon Občine Lendava je namenjen občanom za sporočanje težav na področja varovanja okolja, cest in prometne varnosti, stanovanjske problematike, urejanja zelenic, ulične razsvetljave ter javne infrastrukture (vodovod, kanalizacija …).

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 (PRP 1014–2020) za leto 2020. Za ta namen je razpisanih 8 mio EUR nepovratnih sredstev.

V Domu starejših Lendava so včeraj proslavili 100. rojstni dan naše občanke Marije Bobovec. Ob tej priložnosti so slavljenki zapeli zaposleni in uporabniki doma ter njena družina.

Prireditve Festivala Vinarium, ki so bile konec avgusta in v začetku septembra načrtovane v razpršeni različici, ne bodo izvedene zaradi aktualnih epidemioloških razmer in omejitve zbiranja oseb. Bodo pa posamični dnevi prireditev 22. in 29. avgusta ter 5.

Občinski svet je včeraj na 13.

Eden od ključnih dejavnikov trajnostno naravnane in butične turistične destinacije je kakovostna lokalna ponudba pridelkov, živil in izdelkov.