• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Še teden dni za sodelovanje v raziskavi o vključevanju javnosti

torek, 13. junij 2017

Do 20. junija 2017 še lahko sodelujete v raziskavi o vključevanju javnosti v pripravo Celostnih prometnih strategij, ki se izvaja v 64 slovenskih občinah. Njen namen je izboljšati vključevanje javnosti v upravljanje javnih zadev v prihodnje – tako v občinah, kot na državni ravni.

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju s Centrom za vodenje participativnih procesov – CEPP in podjetjem LOCUS d.o.o.  pripravilo spletno anketo, s katero želi pridobiti mnenja občanov in občank ter ključnih deležnikov, ki so sodelovali v postopku CPS, pa tudi poglede ostalih Slovencev in Slovenk glede vključevanja javnosti v upravljanje lokalnih skupnosti nasploh.

Z vašim prispevkom bo vključevanje javnosti v Sloveniji v prihodnje bolj kakovostno in učinkovito. Zato vas vabimo, da sodelujte v raziskavi.